Международна конференция по продължителни грижи и палиативна медицина 2016

Това събитие ще се състои напт, 28 окт., 2016

Хотел Хисар, гр. Хисаря

Целта на Международна конференция по продължителни грижи и палиативна медицина 29-30 октомври, Хисаря, България бе да повиши информираността и разбирането по отношение на проблемите на пациенти, нуждаещи се от продължителни и палиативни грижи и техните семейства; да акцентира не само върху мединските, но и върху немедицинските аспекти на тези проблеми и да събере специалисти от различни медицински и немедицински области от България, САЩ, Япония, Израел, Турция, Великобритания, Македония, Гърция и др. страни.

В България са практически непознати и не се прилагат редица подходи и методи, които са достатъчно ефективни за преодоляване на страданието и подобряване на социализацията на тази онеправдана група пациенти. Изкуството като арт-терапия, музико-терапия, достъпна среда, здравословна градска среда, обучение и въвличане на доброволци в грижите за тези пациенти и техните семейства предоставят комплементарни методи за облекчаване на симптомите и допринасят за по-доброто самочувствие на болните и доказано подобряват качеството на живот.

Мултидисциплинарният подход допринася още за постигане на истинско разбиране в обществото за необходимостта от комплексна грижа за тези пациенти и техните семейства.