Протоколи на Европейско дружество по медицинска онкология (ESMO)

Представяме на вниманието на обществеността препоръките на ESMO, които да бъдат използвани като насоки за приоритизиране на различните аспекти на грижите при пациенти със злокачествени заболявания с цел смекчаване на негативните ефекти от пандемията SARS-COV-2 (COVID-19). Наличните данни показват, че по-възрастните хора са по-уязвими, особено такива със здравни състояния като хронични респираторни, сърдечно-съдови или хронични бъбречни заболявания, диабет, онкологични и… read more

Карта на хосписите, регистрирани в съответствие със Закона за лечебните заведения

Преставяме актуална карта на регистрираните по ЗЛЗ хосписи в България (данните са актуални към Май 2020 според ИАМН). Освен картирането, за Ваше улеснение събрахме контактите на отделните хосписи. Можете да прегледате картата тук: