Протоколи на Европейско дружество по медицинска онкология (ESMO)

Представяме на вниманието на обществеността препоръките на ESMO, които да бъдат използвани като насоки за приоритизиране на различните аспекти на грижите при пациенти със злокачествени заболявания с цел смекчаване на негативните ефекти от пандемията SARS-COV-2 (COVID-19). Наличните данни показват, че по-възрастните хора са по-уязвими, особено такива със здравни състояния като хронични респираторни, сърдечно-съдови или хронични бъбречни заболявания, диабет, онкологични и… read more

Палиативни грижи: същност, предизвикателства и нуждата от обществено разбиране.

За същността на палиативните и продължителни грижи, за предизвикателствата пред пациентите, техните семейства и лекарите, за нуждата от обществено осъзнаване на проблема, говори проф. д-р Деспотова Толева. Можете да гледате цялото интервю тук:    

Международен конгрес по продължителни грижи и палиативна медицина 2019 и Научно-изследователски дни на Университета в Бейкент

Приключи Международния конгрес по продължителни грижи и палиативна медицина съвместно с Научно-изследователски дни на Университета в Бейкент. Гост-лектори бяха изтъкнати експерти от Япония, Турция, Македония, Гърция, Израел, Великобритания и ЕС. Вярваме, че да се говори за проблемите на продължителните и палиативните грижи и предизвикателства през пациентите, семействата им, лекарите и терапевтите е необходимо не само в национален, а и в… read more

Ако осъзнаем необходимостта, финансиране за палиативната медицина ще се намери

В България съществува неразбиране по проблемите на палиативната медицина, липсва адекватна нормативна база, обучен персонал и адекватно финансиране за оказване на палиативни грижи. Това е позицията на Българското дружество по продължителни грижи и палиативна медицина. Можете да чуете пълното интерво в предаването „Преди всички“ председателят на дружеството проф. д-р Любима Деспотова-Толева: https://www.bnr.bg/post/101032681/prof-despotova-ako-nie-osaznaem-neobhodimostta-finansirane-za-paliativnata-medicina-shte-se-nameri  

Зрелостта на едно общество се определя от отношението към най-уязвимите

„Палиативните грижи имат както медицински, така и немедицински аспекти и те не могат да бъдат разделени едни от други. Именно затова е необходимо да се ангажират както определящите здравните политики и финансирането на здравеопазването, така и доставчиците на медицински услуги, на социални услуги и обществото като цяло. Зрелостта на едно общество се определя именно от отношението и грижите за най-уязвимите… read more

„Добрата духовна грижа подобрява здравето на пациента“ – интервю

„Още при първите ми специализации и научна работа в Лозана и Оксфорд ми направи впечатление съпричастната висококвалифицирана духовна грижа за пациентите, за родителите на тежкоболните деца и за самите тях, както и полаганите грижи за близките при фатален изход за пациента. Има една латинска максима – MENS AGITAT MOLEM – ДУХЪТ ДВИЖИ МАТЕРИЯТА. Твърдо съм убедена, че ако лекарите са… read more