Международен конгрес по продължителни грижи и палиативна медицина 2019 и Научно-изследователски дни на Университета в Бейкент

Приключи Международния конгрес по продължителни грижи и палиативна медицина съвместно с Научно-изследователски дни на Университета в Бейкент. Гост-лектори бяха изтъкнати експерти от Япония, Турция, Македония, Гърция, Израел, Великобритания и ЕС. Вярваме, че да се говори за проблемите на продължителните и палиативните грижи и предизвикателства през пациентите, семействата им, лекарите и терапевтите е необходимо не само в национален, а и в… read more

Зрелостта на едно общество се определя от отношението към най-уязвимите

„Палиативните грижи имат както медицински, така и немедицински аспекти и те не могат да бъдат разделени едни от други. Именно затова е необходимо да се ангажират както определящите здравните политики и финансирането на здравеопазването, така и доставчиците на медицински услуги, на социални услуги и обществото като цяло. Зрелостта на едно общество се определя именно от отношението и грижите за най-уязвимите… read more