Доброволчество

Ако желаете да дарите от времето и усилията си, може да се свържете с нас на volunteer@palliamed.org или чрез формуляра по-долу: