Втори национален конгрес по продължителни грижи и палиативна медицина с международно участие

Това събитие ще се състои напт, 30 окт., 2015

Хотел Хисар, гр. Хисаря

В рамките на конгреса бяха разгледани основните аспекти на продължителните грижи и палиативната медицина, с акцент върху болката и нейното лечение; съвременни терапевтични алтернативи; управление и повлияване на симптомите при пациенти, нуждаещи се от продължителни и палиативни грижи; палиативни грижи в общата практика; стандарти и здравна политика в областта на продължителните и палиативни грижи; психологически, морални, юридически и други проблеми.

В програмата бяха включени гост лектори – професори от престижни университети в Европа, Япония, Израел и др. с пленарни доклади по ключови проблеми на продължителните грижи и палиативната медицина.