Диагноза и лечение на делириума в терминална фаза

При повечето пациенти в седмиците преди настъпването на смъртта се появяват промени в поведението свързани със загубата на познавателната дейност.

Симптоми на делириум в терминална фаза.