Запек – информация за пациента

Запекът е състояние, при което болните се оплакват от забавено, нередовно и трудно изхождане, обичайно на малки по обем, твърди и трудни за отделяне изпражнения.

Запек - информация за пациента