Карта на хосписите, регистрирани в съответствие със Закона за лечебните заведения

Преставяме актуална карта на регистрираните по ЗЛЗ хосписи в България (данните са актуални към Май 2020 според ИАМН).
Освен картирането, за Ваше улеснение събрахме контактите на отделните хосписи.

Можете да прегледате картата тук: