Протоколи на Европейско дружество по медицинска онкология (ESMO)

Представяме на вниманието на обществеността препоръките на ESMO, които да бъдат използвани като насоки за приоритизиране на различните аспекти на грижите при пациенти със злокачествени заболявания с цел смекчаване на негативните ефекти от пандемията SARS-COV-2 (COVID-19).
Наличните данни показват, че по-възрастните хора са по-уязвими, особено такива със здравни състояния като хронични респираторни, сърдечно-съдови или хронични бъбречни заболявания, диабет, онкологични и по-общо тежки хронични заболявания.

Необходими са прагматични действия за справяне с предизвикателствата на лечението на тези пациенти, като същевременно се гарантират техните права, безопасност и благополучие.

Повече може да прочетете в тук:

Протокол ковид 19 палиативни пациенти у дома
Протокол за спешни палиативни грижи при хоспитализирани 

Превод, редакция и адаптиране на български език и за българските условия съгласно препоръките на ESMO:
1. доц. д-р Николай Йорданов, дм
2. проф. д-р Л. Деспотова-Толева, дм
3. доц. д-р Л. Киров, дм