Протоколи на Европейско дружество по медицинска онкология (ESMO)

Представяме на вниманието на обществеността препоръките на ESMO, които да бъдат използвани като насоки за приоритизиране на различните аспекти на грижите при пациенти със злокачествени заболявания с цел смекчаване на негативните ефекти от пандемията SARS-COV-2 (COVID-19). Наличните данни показват, че по-възрастните хора са по-уязвими, особено такива със здравни състояния като хронични респираторни, сърдечно-съдови или хронични бъбречни заболявания, диабет, онкологични и… read more

Протоколи на Европейско дружество по медицинска онкология (ESMO)

Представяме на вниманието на обществеността препоръките на ESMO, които да бъдат използвани като насоки за приоритизиране на различните аспекти на грижите при пациенти със злокачествени заболявания с цел смекчаване на негативните ефекти от пандемията SARS-COV-2 (COVID-19). Наличните данни показват, че по-възрастните хора са по-уязвими, особено такива със здравни състояния като хронични респираторни, сърдечно-съдови или хронични бъбречни заболявания, диабет, онкологични и… read more