Карта на хосписите, регистрирани в съответствие със Закона за лечебните заведения

Преставяме актуална карта на регистрираните по ЗЛЗ хосписи в България (данните са актуални към Май 2020 според ИАМН). Освен картирането, за Ваше улеснение събрахме контактите на отделните хосписи. Можете да прегледате картата тук:  

Палиативни грижи: същност, предизвикателства и нуждата от обществено разбиране.

За същността на палиативните и продължителни грижи, за предизвикателствата пред пациентите, техните семейства и лекарите, за нуждата от обществено осъзнаване на проблема, говори проф. д-р Деспотова Толева. Можете да гледате цялото интервю тук: