Втори национален конгрес по продължителни грижи и палиативна медицина с международно участие

В рамките на конгреса бяха разгледани основните аспекти на продължителните грижи и палиативната медицина, с акцент върху болката и нейното лечение; съвременни терапевтични алтернативи; управление и повлияване на симптомите при пациенти, нуждаещи се от продължителни и палиативни грижи; палиативни грижи в общата практика; стандарти и здравна политика в областта на продължителните и палиативни грижи; психологически, морални, юридически и други проблеми…. read more