Международна конференция по продължителни грижи и палиативна медицина 2016

Целта на Международна конференция по продължителни грижи и палиативна медицина 29-30 октомври, Хисаря, България бе да повиши информираността и разбирането по отношение на проблемите на пациенти, нуждаещи се от продължителни и палиативни грижи и техните семейства; да акцентира не само върху мединските, но и върху немедицинските аспекти на тези проблеми и да събере специалисти от различни медицински и немедицински области… read more

Втори национален конгрес по продължителни грижи и палиативна медицина с международно участие

В рамките на конгреса бяха разгледани основните аспекти на продължителните грижи и палиативната медицина, с акцент върху болката и нейното лечение; съвременни терапевтични алтернативи; управление и повлияване на симптомите при пациенти, нуждаещи се от продължителни и палиативни грижи; палиативни грижи в общата практика; стандарти и здравна политика в областта на продължителните и палиативни грижи; психологически, морални, юридически и други проблеми…. read more