Международен конгрес по продължителни грижи и палиативна медицина 2019 и Научно-изследователски дни на Университета в Бейкент

Приключи Международния конгрес по продължителни грижи и палиативна медицина съвместно с Научно-изследователски дни на Университета в Бейкент. Гост-лектори бяха изтъкнати експерти от Япония, Турция, Македония, Гърция, Израел, Великобритания и ЕС.

Вярваме, че да се говори за проблемите на продължителните и палиативните грижи и предизвикателства през пациентите, семействата им, лекарите и терапевтите е необходимо не само в национален, а и в международен план. Единствено чрез споделяне на богат опит от различни части на света е възможно е възможно създаване на индивидуален подход за третиране на общочовешки проблеми.